Beställ radonmätning för kommande säsong

Sommaren är på väg att ta slut, och hösten står redo att välkomna oss med sina krispiga morgnar och färgsprakande löv. Men det är inte bara naturens skönhet som följer hösten. Det är också tiden då vi borde vara extra uppmärksamma på vår inomhusluft och överväga att göra en radonmätning. Kommande säsong, som börjar den 1 oktober, ger dig en perfekt möjlighet att säkerställa att ditt hem är skyddat mot radon, en osynlig och luktfri gas som kan vara farlig för vår hälsa.

Hösten är en idealisk tidpunkt för radonmätning av flera skäl. För det första är det under vinterhalvåret, när vi spenderar mer tid inomhus och har fönster och dörrar stängda, som radonhalterna kan nå sina högsta nivåer. Genom att göra en mätning nu kan du få en korrekt bild av hur radonet påverkar din inomhusmiljö. 

Att göra en radonmätning är en relativt enkel process. Du beställer radondosor från ett auktoriserat företag och placerar dem i ditt hem, såsom vardagsrum, sovrum och källare. Dosorna ska stå orörda under mätperioden och placeras enligt de medföljande instruktionerna.

När mätperioden är över, returnerar du dosorna till laboratoriet för analys. Efter cirka en vecka får du en utförlig mätrapport som visar om radonhalterna i ditt hem överstiger rekommenderade gränsvärden.

Att genomföra en radonmätning ger dig en viktig pusselbit i att säkerställa en sund och trygg boendemiljö. Om mätresultaten visar att radonhalterna i ditt hem är över de rekommenderade gränsvärdena, finns det åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna.

Genom att passa på att göra en radonmätning kommande säsong, tar du ett steg mot att säkerställa en säker och hälsosam inomhusmiljö för dig själv och din familj. Skynda dig, beställ radondosor och gör din radon mätning nu – det är en investering i din framtid!

Relaterad information:
Was ist radon